July 12, 2024

Gamot sa Pusang may Bulate

Ang pusa na may bulate ay maaaring magkaruon ng parasitikong infeksiyon. Ang mga bulate ay maaaring maging sanhi ng iba’t ibang mga problema sa kalusugan ng pusa.

Worms can be painful for cats, and in particular those with heavy parasite loads or related issues may become very unwell.Gastrointestinal symptoms such as vomiting, diarrhea and cramping can cause discomfort, and as certain worm larvae travel through the cat’s internal organs, they can also cause inflammation of the affected tissues and further discomfort.– Smalldoorvet

Sintomas na may Bulate ang Pusa

Narito ang ilang mga palatandaan na maaaring nagpapahiwatig na ang isang pusa ay may bulate:

Pagsusuka

Ang pagsusuka ay maaaring maging sintomas ng bulate, lalo na kapag ang pusa ay naglalabas ng mga parasito mula sa kanyang sistema.

Pagtataba o Pagkakaroon ng Maliit na Tiyan

Ang ilang uri ng bulate ay maaaring maging sanhi ng pagtataba ng tiyan ng pusa. Ang tiyan ay maaaring maging mas mataba o lumaki nang labis.

Pagkahilo o Paglalabas ng Lagnat

Ang bulate ay maaaring magdulot ng mga sintomas tulad ng pagkahilo o paglalabas ng lagnat sa pusa.

Pagbabago sa Ayos ng Dumi

Maaaring makita ang pagbabago sa ayos ng dumi ng pusa. Halimbawa, maaaring magkaruon ng dugo o makikita ang mga parasito sa dumi.

Pananakit ng Tiyan

Ang pusa ay maaaring magpakita ng palatandaan ng pananakit ng tiyan o hindi kaginhawahan.

Pagkakaroon ng Balahibo o Irritasyon sa Puwit

Ang ilang uri ng bulate, tulad ng giardia, ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng balahibo o irritasyon sa puwit.

Pagkalagas ng Timbang

Ang hindi maayos na pag-absorb ng nutrients dahil sa bulate ay maaaring magdulot ng pagkalagas ng timbang sa pusa.

Kung mayroon kang mga alinlangan ukol sa kalusugan ng iyong pusa o kung may mga nakita kang palatandaan ng parasitikong infeksiyon, mahalaga na kumunsulta ka sa isang beterinaryo. Ang tamang diagnosis at gamot ay mahalaga para sa mabilis at epektibong paggamot ng bulate sa pusa. Ang beterinaryo ang makakapagsuri at makakapagbigay ng tamang payo ukol sa paggamot at pag-iwas sa bulate.

Sanhi ng Pagkakaroon ng Bulate sa Pusa

Ang pusa ay maaaring magkaruon ng bulate mula sa iba’t ibang mga sanhi. Narito ang ilan sa mga pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng bulate sa pusa:

Ingestion ng Infected na Dumi

Ang isang karaniwang paraan ng pagkalat ng bulate sa pusa ay sa pamamagitan ng pag-inhale o pagkain ng infected na dumi mula sa ibang hayop. Ang mga ito ay maaaring naglalaman ng itlog o cyst ng bulate.

Ingestion ng Infected na Daga o Insekto

Ang pusa ay maaaring mahawa sa pamamagitan ng pag-inhale o pagkain ng mga daga o insekto na naglalaman ng bulate o itlog nito.

Maternal Transmission

Ang mga pusa ay maaaring ipasa ang bulate sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng gatas. Ang mga itlog ng bulate ay maaaring mapunta sa gatas at maaaring maingested ng mga kuting habang sila’y nagdede.

Fecal-Oral Transmission

Ang bulate ay maaaring kumalat sa pamamagitan ng fecal-oral transmission, kung saan ang isang pusa ay nahawaan ng bulate dahil sa pag-lick ng kanilang sariling pwet matapos dumumi.

Paglalaro sa Infected na Lugar

Kung ang pusa ay nakakalabas at naglalaro sa lugar na maaaring contaminated ng mga itlog ng bulate, maaari siyang mahawa sa pamamagitan ng pag-inhale o pagkain ng mga ito.

Kakulangan sa Paggamot

Ang kakulangan sa regular na pagpapabakuna at pagtangkilik ng preventive na gamot laban sa bulate ay maaaring magdulot ng mas mataas na panganib na mahawaan ng mga ito.

Ang pangunahing layunin ay ang pag-iwas sa mga situasyon o aktibidad na maaaring magdulot ng pagkalat ng bulate. Regular na pagsusuri sa kalusugan ng pusa at pagtangkilik ng tamang preventive measures, tulad ng pagpapabakuna at pagbibigay ng anti-parasitic medications, ay makatutulong sa pangangalaga ng kalusugan ng iyong pusa at sa pag-iwas sa bulate.

Gamot sa Pusang may Bulate

Ang paggamot sa pusa na may bulate ay dapat na isinasagawa ng isang lisensiyadong beterinaryo. Ang tamang gamot at dosis ay maaaring depende sa uri ng bulate na naroroon sa pusa, kaya’t mahalaga na magkaruon ng tamang diagnosis mula sa isang propesyonal na beterinaryo.

Karaniwan, ang gamot para sa bulate ay maaaring iba-iba, at ilan sa mga karaniwang anti-parasitic medications na maaaring ipreseta para sa mga pusa na may bulate ay maaaring maglalaman ng mga sumusunod:

Pyrantel Pamoate

Ito ay isang karaniwang gamot na ginagamit laban sa hookworms at roundworms.

Fenbendazole

Isa itong anti-parasitic na gamot na maaaring gamitin laban sa iba’t ibang mga uri ng bulate tulad ng roundworms, hookworms, tapeworms, at iba pa.

Praziquantel

Ginagamit ito laban sa tapeworms, isang uri ng bulate na madalas nahahawa sa pamamagitan ng pagkain ng mga infected na daga o fleas.

Milbemycin Oxime

Ito ay maaaring gamitin laban sa iba’t ibang mga parasito tulad ng heartworms, roundworms, hookworms, at whipworms.

Selamectin

Ito ay isang topical na gamot na maaaring gamitin para sa pagkontrol ng iba’t ibang mga parasito tulad ng fleas, ticks, at iba pa.

Ang tamang gamot at dosis ay dapat na nakabase sa aktwal na kondisyon at pangangailangan ng iyong pusa. Mahalaga ring sundin ang mga tagubilin ng beterinaryo sa pagbibigay ng gamot at huwag mag-self-prescribe o magbigay ng anumang gamot na hindi aprubado ng iyong beterinaryo.

Ang preventive measures tulad ng regular na pagsusuri sa kalusugan, pagpapabakuna, at pag-iwas sa mga lugar na maaaring magdulot ng bulate ay mahalaga rin upang maiwasan ang pagbuo ng parasitikong infeksiyon sa unang lugar.

Deworming para sa Pusa

Ang deworming o pagbibigay ng gamot laban sa bulate ay isang mahalagang bahagi ng pangangalaga sa kalusugan ng mga pusa. Ang mga bulate tulad ng roundworms, hookworms, tapeworms, at iba pa ay maaaring maging sanhi ng iba’t ibang mga isyu sa kalusugan, at ang paggamot sa mga ito ay mahalaga para mapanatili ang kagandahan at kalusugan ng iyong alaga.

When you hear the word “worm,” you’ll likely think about the earthworms you find in your garden bed or under a rock you’ve moved in your yard. Worms that inhabit animals, such as dogs and cats, are very different and, unfortunately, are a common pest.” -Amy Flowers

Narito ang ilang mga pangunahing aspeto ng deworming para sa mga pusa:

Regular na Deworming

Karaniwang inirerekomenda ang regular na deworming para sa mga pusa, lalo na kung ang iyong pusa ay may access sa labas, nakakakain ng hilaw na karne, o kung mayroong mga palatandaan ng bulate.

Pagsusuri sa Beterinaryo

Bago magbigay ng anumang gamot, mahalaga ang pagsusuri sa beterinaryo upang ma-determine ang uri ng bulate na naroroon sa iyong pusa. Ang iba’t ibang bulate ay maaaring mangailangan ng iba’t ibang uri ng gamot.

Tamang Dosis

Sundin ang tamang dosis ng gamot na ibinigay ng beterinaryo. Ang mga dosage ng anti-parasitic medications ay maaaring depende sa timbang ng pusa at uri ng bulate.

Frequency ng Deworming

Ang frequency ng deworming ay maaaring iba-iba depende sa sitwasyon ng iyong pusa. Para sa mga pusa na exposed sa mataas na panganib ng pagkuha ng bulate, maaaring kailanganin ng mas frequent na deworming. Karaniwan, ang mga pusa ay dewormed every 3 to 6 months.

Preventive Measures

Bukod sa pagbibigay ng gamot, mahalaga rin ang pagtangkilik ng preventive measures tulad ng regular na pagsusuri sa kalusugan, pag-iwas sa mga contaminated na lugar, at paglalagay ng flea control measures.

Pag-iwas sa Hilaw na Karne

Ang hilaw na karne, lalo na kung ito ay galing sa mga lamang-loob ng hayop, ay maaaring maging source ng bulate. Iwasan ang pagbibigay ng hilaw na karne sa iyong pusa.

Pagsusuri Matapos ang Deworming

Pagkatapos ng deworming, maaaring kailanganin ng beterinaryo na magsagawa ng follow-up na pagsusuri upang matiyak na ang mga bulate ay naalis.

Palaging tandaan na bawat pusa ay may sariling pangangailangan, at ang mga rekomendasyon ng beterinaryo ay mahalaga para sa tamang pangangalaga.

Reference

https://www.webmd.com/pets/cats/how-to-deworm-kittens-and-cats

https://www.smalldoorvet.com/learning-center/medical/worms-in-cats

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *