July 12, 2024

Dapat gawin kapag nanginginig ang aso

Ngayon pag-uusapan natin ang tungkol sa seizure o panginginig ng aso, na kung minsan ay tinatawag na epilepsy. Ang seizure ay isang kondisyon kung saan bigla na lang matutumba at manginginig ang inyong aso, at maaaring magkaroon ng mga spasms o jerking movements. Lubhang nakakabahala ito sa mga pets natin kasi kapag lumala ay pwedeng makaapekto sa kanyang mga normal na kasiglahan at maraming kumplikasyon na pwedeng ibigay kasi konektado sa utak ng aso ito.