April 14, 2024

Nanginginig at bumubula ang bibig ng Aso – Sanhi, sintomas at Gamot

Ang pagbula at panginginig sa bibig ng aso ay maaaring bahagi ng isang underlying na medikal na problema tulad ng gastrointestinal issues, neurological disorders, o respiratory problems. Ang stress o anxiety ay maaaring maging iba pang dahilan. Mahalaga ang maagang pagtuklas at pagtugon sa mga sintomas na ito upang mabigyan ng angkop na gamot o lunas, at upang siguruhing ang kalusugan at kagalingan ng aso ay maalagaan nang maayos.