April 21, 2024

Sintomas ng Lason sa Aso – Ano ang mga karaniwang dahilan ng pagkalason

Ang lason sa aso ay maaaring magdulot ng iba’t ibang sintomas na maaring mag-iba depende sa uri ng nakakalasong sangkap o sustansiyang nakuha ng aso. Karaniwang mga sintomas ng lason sa aso ay kinabibilangan ng matindi at biglang pagtatae, pagsusuka, hindi pagkakaroon ng gana kumain, panginginig, paghihina, pag-ubo, pagkirot o pamamaga sa tiyan, at pangangati.

Dagdag pa ng gamotsapet.com maaari ring makita ang iba’t ibang mga neurological na sintomas tulad ng pagkakaroon ng hindi maayos na coordination, pagkakaroon ng seizure, o pagbabago sa kilos at reaksyon ng aso. Sa maraming kaso, ang mga sintomas ay naglalabas ng masusing pagmamasid mula sa may-ari ng aso, at agaran itong dalhin sa beterinaryo para sa maagang diagnosis at lunas.

Ang lason sa aso ay maaaring mangyari mula sa pagkakain ng nakakalasong halaman, kemikal, pagkain para sa tao na hindi ligtas sa kanila, o iba pang mapanganib na bagay.

Ano ang karaniwang sanhi ng pagkalason ng Aso?

Ang mga aso ay maaaring magka-lason sa iba’t ibang paraan, at narito ang ilang karaniwang sanhi ng pagkalason sa mga ito.

Pagkain na Hindi Ligtas

Ang pagkakain ng mga pagkain na hindi ligtas para sa mga aso, tulad ng tsokolate, sibuyas, bawang, kapein, at iba pang nakakalasong pagkain, ay maaaring magdulot ng pagkalason.

Halaman

Maraming halaman at halamang-ugat ang maaaring nakakalason para sa mga aso. Halimbawa na rito ang lantana, azalea, oleander, at iba pang mga halaman na naglalaman ng nakakalasong kemikal.

Kemikal at Pestisidyo

Pagkakaroon ng access sa kemikal at pestisidyo, tulad ng mga inilalagay sa hardin o bahay, ay maaaring maging sanhi ng pagkalason.

Gamot para sa Tao

Ang pagkakaroon ng access sa gamot na itinuturing para sa tao, lalo na ang mga pain relievers tulad ng ibuprofen o paracetamol, ay maaaring magdulot ng pagkalason sa aso.

Antifreeze

Ang antifreeze na naglalaman ng ethylene glycol ay toksiko para sa mga aso at maaaring magdulot ng malubhang problema sa bato.

Pesticides

Ang mga kemikal na ginagamit na pestisidyo sa bahay o hardin ay maaaring maging sanhi ng pagkalason kapag ininom o naipasa sa balahibo ng aso.

Bakterya at Parasites

Pagkakaroon ng bacterial infections o pagkakaroon ng internal parasites (tulad ng giardia) ay maaaring magdulot ng gastrointestinal na problema at pagkalason.

Mga Produkto sa Bahay

Ilan sa mga pangkaraniwang household items tulad ng pabango, pampaganda, o iba pang kemikal na maaring nakakalason.

Ayon sa gamotsapet.com mahalaga na mapanatili ang mga nakakalasong sangkap sa lugar na hindi accessible sa mga aso, at agaran na dalhin ang aso sa beterinaryo kung mayroong anumang kahinala-hinalang pag-uugali o sintomas ng pagkalason. Ang maagap na pagtugon ay mahalaga para sa mabilisang diagnosis at lunas.

Ano ang mga karaniwang sintomas ng pagkalason sa Aso?

Ang mga sintomas ng isang nalason na aso ay maaaring mag-iba depende sa uri ng nakakalasong sangkap o sustansiyang naibigay sa kanila. Narito ang ilang mga pangkaraniwang sintomas ng pagkalason sa aso.

Pagtatae

Isang karaniwang sintoma ng pagkalason ay ang biglaang pagtatae, kadalasan ay malambot at maaaring may kasamang dugo.

Pagsusuka

Ang pagsusuka o pag-oopisa ng laman ay isa pang pangunahing sintoma. Ito ay maaaring maging parang pagsusuka ng madalas at hindi maayos na nilalabas.

Pag-iiwas sa Pagkain

Ang aso na nalason ay maaaring maging hindi interesado sa pagkain o nagiging mapili sa kanilang pagkain.

Pag-ubo

Ang pag-ubo o hikbi ay maaaring maging sintoma ng respiratory irritation o problema.

Panginginig

Ang aso ay maaaring manginiging o manginigingin, lalo na kung may neurological na epekto ang nakakalasong sangkap.

Pagbabago sa Kilos

Ang aso ay maaaring magpakita ng pagbabago sa kilos, tulad ng pagiging tamlay, pag-iwas sa tao, o pagiging abala sa isang sulok.

Pagtaas o Pagbaba ng Timbang

Ang biglaang pagbawas o pagtaas ng timbang ng aso ay maaaring maging senyales ng problema sa kalusugan.

Pamamaga ng Tiyan

Ang pagkirot o pamamaga ng tiyan ay maaaring magkaruon ng sintomas, tulad ng pag-iiwas o paglabas ng malakas na ugong.

Pagbabago sa Kulay ng Ihi o Dumi

Ang pagbabago sa kulay ng ihi o dumi, tulad ng pagkakaroon ng dugo sa ihi o dumi, ay maaaring maging sign ng internal na problema.

Panginginig o Seizures

Sa ilang kaso, ang mga aso ay maaaring magpakita ng neurological na sintomas tulad ng panginginig o seizures.

Mahalaga na agad na dalhin ang aso sa beterinaryo kung mayroong anumang kahinala-hinalang sintomas ng pagkalason. Ang maagap na pagtuklas at pagtugon ay mahalaga para sa tamang diagnosis at lunas.

Iba pang mga Babasahin

Gamot sa Pusang Nagsusuka

Gamot sa Dilaw na Suka ng Aso

Gamot sa Asong nagsusuka

One thought on “Sintomas ng Lason sa Aso – Ano ang mga karaniwang dahilan ng pagkalason

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *