April 19, 2024

Ilang araw bago umepekto ang Kagat ng Pusa : Sintomas ng Rabies

Ang panahon bago maranasan ang mga sintomas ng rabies sa isang pusa ay maaaring mag-iba-iba. Karaniwan, ang panahon mula sa eksposisyon sa virus ng rabies hanggang sa pagpapakita ng mga sintomas ay maaaring tumagal ng ilang linggo hanggang ilang buwan. Gayunpaman, maaari ring mangyari na ang mga sintomas ay magpakita sa loob lamang ng ilang araw pagkatapos ng kagat ng hayop na may rabies.

Ang eksaktong panahon bago maranasan ang mga sintomas ng rabies ay maaaring maapektuhan ng iba’t ibang mga kadahilanan, tulad ng laki ng kagat, dami ng virus na napasukan sa katawan, kalagayan ng immune system ng pusa, at iba pa.

Tandaan na kapag lumabas na ang mga sintomas ng Rabies sa Pusa ay posibleng huli na para magamot ito.

Ayon pa sa gamotsapet.com mahalaga na tandaan na ang rabies ay isang nakamamatay na sakit, kaya’t kahit na kahit maliit na kagat lamang ng hayop na may rabies ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng impeksyon. Kung mayroong anumang suspetsa ng rabies sa isang pusa, mahalaga na agad itong dalhin sa isang beterinaryo para sa tamang pagsusuri at pamamahala.

Mga bahagi o stages ng Pagkalat ng Rabies sa Pusa

Ang rabies ay isang nakamamatay na viral na sakit na maaaring mahawa ang mga hayop, kabilang ang mga pusa, at maaari ring maipasa sa mga tao sa pamamagitan ng kagat ng hayop na may rabies. Narito ang mga pangunahing mga yugto ng pagkalat ng rabies sa isang pusa.

Incubation Period

Ito ang yugto sa pagitan ng pagkahawa sa virus ng rabies at pagpapakita ng mga sintomas. Sa pusa, ang incubation period ng rabies ay maaaring tumagal ng ilang linggo hanggang ilang buwan, depende sa laki ng kagat at distansya ng kagat mula sa utak. Sa panahon ng incubation period, ang pusa ay maaaring magmukhang normal at hindi nagpapakita ng anumang sintomas.

Prodromal Stage

Ito ang unang yugto ng mga sintomas ng rabies sa isang pusa. Ang mga sintomas sa yugtong ito ay maaaring maging subtile at madaling mapagkamalan sa ibang sakit. Ang mga sintomas ay maaaring maglakip ng pagbabago sa asal tulad ng pagkamalito, pag-aalburoto, o pagkakaroon ng di-karakteristikong galaw.

Furious Stage

Sa yugtong ito, ang mga pusa ay maaaring magpakita ng agresibong asal at iba pang mga sintomas tulad ng paghahalimaw, pag-atake sa mga tao o hayop, panlalait, paglalaway nang labis, at hindi mapakali o pagkawala ng pakiramdam. Ang mga pusa sa yugtong ito ay maaaring magkaroon din ng pagkatakot sa tubig, na kilala bilang hydrophobia.

Paralytic Stage

Sa huli, ang pusa ay maaaring pumasok sa yugtong ito kung saan nagpapakita ng mga sintomas ng paralysis at hindi mapangkilala na pag-uugali. Ang mga sintomas ay maaaring maglakip ng pagkahilo, pagkasira ng pagsasalita, pagkahina ng mga binti at pagsasakit ng ulo, at iba pang mga problema sa pangangatawan.

Mahalaga na tandaan na ang rabies ay isang nakamamatay na sakit at ang mga sintomas ay maaaring lumabas ng mabilis. Kapag mayroong kahit anumang suspetsa ng rabies sa isang pusa, mahalaga na agad itong dalhin sa isang beterinaryo para sa tamang pagsusuri at pamamahala.

Mga Sintomas na may Rabies ang Pusa

Ang rabies ay isang nakamamatay na sakit na dulot ng virus na nakakaapekto sa sistema ng nervous ng mga hayop at tao. Kapag ang isang pusa ay naekspos sa virus ng rabies at nagkaroon ng sakit, maaaring magpakita ito ng mga sumusunod na sintomas.

Pagbabago sa Asal

Ang pusa ay maaaring magpakita ng pagbabago sa kanyang asal, tulad ng pagiging labis na malikot o mapanakit. Ang dating tahimik na pusa ay maaaring maging agresibo at mapanganib.

Pag-iiba sa Boses

Ang pusa ay maaaring magpakita ng pag-iiba sa boses, na maaaring maging resulta ng pamamaga ng lalamunan o iba pang mga bahagi ng respiratory system.

Pagkakaroon ng Hydrophobia

Ang pusa ay maaaring magkaroon ng takot sa tubig o hydrophobia. Ito ay nagpapakita sa pamamagitan ng pag-urong sa tubig o pagtanggi na uminom kapag iniabot sa kanila ang tubig.

Pangangati o Pamumula

Ang lugar ng kagat o pamumula sa balat ay maaaring mangati o magpamula.

Pagkabalisa at Irritability

Ang pusa ay maaaring magpakita ng pagkabalisa at kahit na iritabilidad, na maaaring magresulta sa hindi pagkakaroon ng pagsasaayos sa normal na gawi at asal.

Panghihina at Pagkahilo

Ang pusa ay maaaring magpakita ng panghihina at pagkahilo habang lumalapit ang sakit sa huli na yugto.

Paralysis at Pagkawala ng Kakayahang Lumakad

Sa mga huling yugto ng sakit, ang pusa ay maaaring magpakita ng paralysis o pagkawala ng kakayahang lumakad at kumilos nang normal.

Pagkasira ng Respiratory System

Ang rabies ay maaaring magdulot ng mga problema sa respiratory system, kabilang ang hirap sa paghinga o pag-ubo.

Conclusion

Ang mga sintomas ng rabies sa pusa ay maaaring lumitaw nang mabilis at maaaring maging mas malubha habang lumilipas ang panahon. Kapag mayroong anumang suspetsa ng rabies sa isang pusa, mahalaga na agad itong dalhin sa isang beterinaryo para sa tamang pagsusuri at pamamahala.

Iba pang mga babasahin

Gamot sa Rabies ng Pusa – First Aid na Pwede gawin

Ano ang Gamot sa Kalmot ng Pusa

Gamot sa Kagat ng Pusa

Sources:

3 thoughts on “Ilang araw bago umepekto ang Kagat ng Pusa : Sintomas ng Rabies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *