July 12, 2024

Ilang araw bago umepekto ang Kagat ng Pusa : Sintomas ng Rabies

Ang panahon bago maranasan ang mga sintomas ng rabies sa isang pusa ay maaaring mag-iba-iba. Karaniwan, ang panahon mula sa eksposisyon sa virus ng rabies hanggang sa pagpapakita ng mga sintomas ay maaaring tumagal ng ilang linggo hanggang ilang buwan. Gayunpaman, maaari ring mangyari na ang mga sintomas ay magpakita sa loob lamang ng ilang araw pagkatapos ng kagat ng hayop na may rabies.