April 17, 2024

Gamot sa Aso na Ayaw Kumain

Ang pagtanggi ng isang aso na kumain ay maaaring dahil sa iba’t ibang mga kadahilanan, at maaaring ito ay senyales ng isang medikal na problema. Maaring magbigay ng payo sa pet owner na kumonsulta sa isang beterinaryo upang masusing masuri ang kondisyon ng kanilang aso.

Whether you’ve had pet dogs for years or you’ve just adopted your first puppy, it can be very distressing when your dog won’t eat. There are a variety of reasons for loss of appetite in dogs. It’s important to determine the cause in order to design the best treatment plan.” – Amy Flowers

Mga Dahilan bakit ayaw kumain ng Aso

Narito ang ilang mga posibleng dahilan kung bakit ayaw kumain ang isang aso at ang ilang mga posibleng solusyon:

Sakit o Malaise

Kung ang aso ay may sakit o hindi magandang pakiramdam, maaaring ito ang dahilan kung bakit ito ayaw kumain. Ang mga sakit tulad ng impeksyon, problema sa ngipin, o gastrointestinal issues ay maaaring maging sanhi nito. Ang pinakamainam na gawin ay dalhin ang aso sa beterinaryo para sa masusing pagsusuri.

Pagbabago sa Diyeta

Minsan, ang mga pagbabago sa diyeta ay maaaring maging sanhi ng hindi pagkakagusto ng aso sa pagkain. Maaring ito ay dahil sa biglang pagpalit ng pagkain o hindi pagiging kapani-paniwala ang lasa ng bagong pagkain. Subukan ang pag-ungradong pagpapalit ng pagkain at pakikipag-ugnayan sa beterinaryo para sa payo.

Stress o Anxiety

Ang stress o anxiety ay maaaring makaapekto sa ganang kumain ng aso. Maari itong mangyari sa mga bagong lugar, pagbabago sa paligid, o pagkamatay ng ibang alagang hayop sa bahay. Pagbigyan ang aso ng sapat na oras upang mag-adjust at maaring makatulong ang regular na ehersisyo at atensyon mula sa may-ari.

Problema sa Ngipin

Ang mga problema sa ngipin, tulad ng pamumula o pamamaga, ay maaaring maging sanhi ng sakit sa pagkain. Kung mukhang may problema sa ngipin, agad na kumonsulta sa beterinaryo.

Hindi Tamang Pag-iimbak ng Pagkain

Kung ang pagkain ay laging natutuyo o lumalambot, maari itong maging rason kung bakit hindi gusto ng aso. Siguruhing tama ang pag-iimbak ng pagkain para mapanatili ang kanyang kagandahan at lasa.

Mahalaga ang regular na pag-observe sa aso at ang pagkonsulta sa beterinaryo para sa masusing pagsusuri. Ang hindi pagkakaroon ng ganang kumain ay maaaring maging senyales ng isang mas malalang problema, at mahalaga na ito ay agarang naaayos.

Mga Halimbawa ng Gamot para sa asong ayaw kumain

Kahit na maaari akong magbigay ng ilang posibleng gamot na maaring iprescribe ng beterinaryo, mahalaga pa rin na kumonsulta sa kanila bago bigyan ng anumang gamot ang iyong aso. Ang mga gamot na inirereseta ay dapat na angkop sa kondisyon ng iyong alagang hayop, at ang dosis ay dapat na itinalaga ng propesyonal na beterinaryo.

Narito ang ilang mga posibleng gamot na maaaring iprescribe ng beterinaryo para sa mga asong ayaw kumain:

Appetite Stimulants

Ang ilang beterinaryo ay maaaring magreseta ng mga gamot na nagpapataas ng gana sa pagkain. Isa itong uri ng gamot na nagpapahayag sa iyong aso na magutom o magkaruon ng gana sa pagkain.

Antiemetic Drugs

Kung ang aso ay ayaw kumain dahil sa kahit anong dahilan, tulad ng pagkahilo o pagsusuka, maaaring irekomenda ng beterinaryo ang mga gamot na nagpapahupa sa pagkahilo o antiemetic drugs.

Gastrointestinal Protectants

Kung may problema sa gastrointestinal tract ang iyong aso, maaaring irekomenda ng beterinaryo ang mga gamot na nagpoprotekta sa tiyan at bituka. Ito ay maaring makatulong sa pagbabawas ng anumang discomfort o pain na maaaring nararamdaman ng aso.

Antibiotics

Kung ang hindi pagkakaroon ng ganang kumain ay sanhi ng bakteryal na impeksyon, maaaring irekomenda ng beterinaryo ang mga antibiotics upang gamutin ang kondisyon.

Pain Medications

Kung mayroong mga isyu sa sakit, maaaring irekomenda ng beterinaryo ang mga pain medications upang gawing mas komportable ang iyong aso at muling maibalik ang gana sa pagkain.

Higit sa lahat, mahalaga na sundin ang mga tagubilin ng beterinaryo at ipagpatuloy ang komunikasyon sa kanila tungkol sa anumang pagbabago sa kondisyon ng iyong aso. Ang mga gamot ay dapat lamang gamitin sa ilalim ng patnubay ng isang propesyonal na beterinaryo.

Halimbawa ng Appetite Stimulant sa Aso

Ang mga appetite stimulant ay mga gamot na ginagamit upang palakasin ang gana sa pagkain ng mga aso na maaaring magkaruon ng kawalan ng interes o gana sa pagkain. Ang pagiging hindi kumakain o pagkakaroon ng mababang gana sa pagkain ay maaaring maging senyales ng ilang mga medikal na kondisyon, kaya’t mahalaga ang konsultasyon sa beterinaryo bago gamitin ang anumang appetite stimulant.

Narito ang ilang halimbawa ng mga substance na maaaring gamitin bilang appetite stimulant para sa aso:

Mirtazapine:

Ang mirtazapine ay isang antidepressant na maaaring magkaruon ng side effect na pagtaas ng gana sa pagkain. Ito ay maaaring ipreseta ng beterinaryo para sa mga aso na may mga isyu sa pagkakaroon ng gana sa pagkain.

Cyproheptadine:

Isa itong antihistamine na maaaring magkaruon ng side effect na pagtaas ng gana sa pagkain. Ito ay maaaring ibinibigay ng beterinaryo sa ilalim ng kanilang supervision.

Entyce (Capromorelin):

Ito ay isang espesyal na binuo na appetite stimulant para sa mga aso. Ito ay direktang nagtatarget sa mga receptor na nagkokontrol ng gana sa pagkain.

Steroids (mga anti-inflammatory):

Ang ilang mga steroid na may anti-inflammatory na epekto, tulad ng prednisone, ay maaaring magkaruon ng side effect na pagtaas ng gana sa pagkain.

Mahalaga ang konsultasyon sa beterinaryo upang tiyakin na ang gamot na ito ay ligtas at epektibo para sa iyong aso, at upang maunawaan ang root cause ng problema sa gana sa pagkain.

Mga Antibiotics para ganahan ang Aso Kumain

Walang partikular na antibiotics na direktang nagpapalakas ng gana ng aso sa pagkain. Ang antibiotics ay inireseta ng beterinaryo para gamutin ang mga bakteryal na impeksyon. Kung ang aso ay ayaw kumain dahil sa bakteryal na karamdaman, ang antibiotics ay maaaring makatulong sa pag-alis ng sanhi ng problema, na maaaring maging isang hakbang patungo sa pagsusulong ng gana ng aso sa pagkain.

There’s a pretty good chance your dog will need to take antibiotics at some point, just like you’ve probably needed them for yourself. Antibiotics can save lives by destroying infection-causing bacteria, and humans have been using natural forms of them since ancient times. Since their scientific discovery and development during the 19th and 20th centuries, antibiotics have become a staple of modern medicine—both human and veterinary.– Jenna Stregowski

Ang ilang mga pangkaraniwang antibiotics na maaaring inireseta ng beterinaryo para sa mga asong may bakteryal na karamdaman ay maaaring maglaman ng:

Amoxicillin

Karaniwang ginagamit para sa iba’t ibang mga bakteryal na impeksyon.

Cephalexin

Isa pang uri ng antibiotics na maaaring inireseta para sa mga bakteryal na karamdaman.

Enrofloxacin

Fluoroquinolone antibiotics na maaaring inireseta para sa iba’t ibang mga bakteryal na kondisyon, tulad ng urinary tract infections.

Clindamycin

Ginagamit para sa mga impeksyon na hindi nasusunod ng ibang uri ng antibiotics.

Metronidazole

Maaaring inireseta para sa mga bakterya at ilang mga parasitikong impeksyon.

Ngunit, mahalaga na malaman na ang pagbibigay ng antibiotics sa aso ay dapat na ayon sa payo ng beterinaryo. Hindi ito ang pangunahing layunin ng antibiotics na palakasin ang gana sa pagkain, kaya’t dapat ding tuklasin ang mga iba pang posibleng dahilan kung bakit ayaw kumain ang aso at itratong mabuti ng beterinaryo.

Ilang araw bago bumalik sa dati ang gana ng Aso Kumain

Ang bilang ng araw bago bumalik sa dati ang gana ng aso sa pagkain ay maaaring mag-iba depende sa ilang mga kadahilanan, kabilang ang sanhi ng pagkawala ng gana, kasalukuyang kalagayan ng kalusugan ng aso, at ang epekto ng iniinom na gamot o ibang paggamot.

Narito ang ilang mga pangunahing punto na maaaring maka-apekto sa kung gaano kabilis maaaring bumalik ang gana ng aso sa pagkain:

Sanhi ng Pagkawala ng Gana

Kung ang pagkawala ng gana ng aso ay sanhi ng hindi malalang isyu tulad ng pagbabago sa diyeta o pananakot, maaaring bumalik ang gana sa pagkain ng aso sa loob ng ilang araw.

Kondisyon ng Kalusugan

Kung ang aso ay may underlying na karamdaman o kondisyon, maaaring tumagal ng mas matagal bago bumalik sa normal ang gana sa pagkain. Ang paggamot ng beterinaryo at ang mga inireresetang gamot ay maaaring makatulong sa pabilisin ang proseso ng paggaling.

Epekto ng Gamot

Kung ang aso ay iniinom ng gamot, lalo na ang mga antibiotics o iba pang pangontra-bakteryal na maaaring maka-apekto sa lasa ng pagkain, maaaring ito ay magdudulot ng pansamantalang pagkawala ng gana sa pagkain. Pagkatapos matapos ang kurso ng gamutan, maaaring bumalik ang gana ng aso sa pagkain.

Pag-aalaga at Atensyon

Ang pagbibigay ng sapat na atensyon, pagmamahal, at maayos na pag-aalaga mula sa may-ari ay maaaring magkaruon ng positibong epekto sa gana ng aso sa pagkain.

Sa pangkalahatan, kung ang aso ay patuloy na ayaw kumain o may iba pang mga senyales ng hindi magandang kalusugan, mahalaga na mag-consult sa isang beterinaryo. Sila ay makakapagbigay ng masusing pagsusuri at payo batay sa kondisyon ng iyong aso.

References

https://www.webmd.com/pets/dogs/dog-not-eating-possible-causes-and-appetite-solutions


https://www.dailypaws.com/dogs-puppies/health-care/dog-medications/antibiotics-for-dogs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *