April 20, 2024

Sintomas ng may lagnat ang Aso – Gaano katagal ang lagnat

Ang lagnat ay isang senyales na maaaring nagpapahiwatig ng iba’t ibang mga kondisyon o sakit sa kanilang katawan. Tulad ng tao, ang lagnat sa aso ay nagpapahiwatig na mayroong pangyayaring hindi karaniwan sa kanilang kalusugan.

Ang lagnat ay maaaring kaakibat ng impeksyon, impeksiyon sa respiratory system, o iba pang mga kondisyon. Sa pag-aalaga ng aso na may lagnat, mahalaga na bigyan sila ng sapat na pahinga at kaginhawahan.

Dapat ding tiyakin na sila ay maayos na nakakakain at naiinom ng tubig. Ang regular na pagmomonitor sa temperatura ng kanilang katawan ay makakatulong sa pagmamantini ng maayos na pangangalaga. Ngunit, ito ay hindi sapat.

Ang lagnat sa aso ay maaaring maging senyales ng iba’t ibang mga kondisyon o sakit. Ang mga sintomas ng lagnat sa aso ay maaaring mag-iba depende sa sanhi ng lagnat at maaaring kasama ang mga sumusunod.

Senyales na may Lagnat ang Aso

Pagtaas ng Body Temperature

Ang pangunahing sintomas ng lagnat sa aso ay ang pagtaas ng kanyang temperatura. Ang normal na temperatura ng aso ay naglalaro mula 101°F hanggang 102.5°F (38.3°C – 39.2°C), at ang pagtaas nito ay maaaring maging senyales ng lagnat.

“A dog’s normal body temperature ranges from 101° to 102.5° Fahrenheit, which is significantly higher than humans whose body temperature ranges from 97.6° to 99.6° F. A temperature of more than 103° F is considered a dog fever. When temperatures reach 106° F, serious and fatal complications can occur. “- Carolinavet

Pagbabago sa Kanyang Gawi

Ang aso ay maaaring magkaruon ng pagbabago sa kanyang gawi at kilos. Maaaring ito ay makita sa kanyang pagkakaroon ng kakaibang lethargy o kawalan ng enerhiya.

Pagbabago sa Kanyang Paggana

Ang lagnat ay maaaring makapagdulot ng pagkawala ng ganang kumain sa ilalim ng ilang sitwasyon. Minsan, ang pagkakaroon ng lagnat ay maaaring kaakibat ng pag-aayaw kumain ng aso.

Pag-ubo o Pag-hihilab

Ang lagnat ay maaaring kaakibat ng ubo o pag-hihilab ng aso. Ito ay maaaring senyales ng impeksiyon sa respiratory system.

Pagkakaroon ng Masamang Amoy

Minsan, ang aso ay maaaring magkaruon ng masamang amoy sa kanyang bibig, lalo na kung mayroong dental issues na kaakibat sa lagnat.

Pamamaga ng mga Mata o Ilong

Ang ilang aso ay maaaring magkaruon ng pamamaga ng mga mata o ilong, at ang mga mata nito ay maaaring maging pula.

Pag-iyak o Pagyakap

Ang aso ay maaaring magpakita ng mga senyales ng discomfort, tulad ng pag-iyak o pagyakap.

Mahalaga na bantayan ang mga sintomas ng lagnat sa aso at agad na kumonsulta sa isang beterinaryo kapag ang mga ito ay lumala o nagtagal. Ang beterinaryo ang makakapagsagawa ng tamang pagsusuri at makakapagbigay ng nararapat na pangangalaga at gamot para sa kondisyon ng iyong aso.

Mga sanhi ng lagnat sa Aso

Ang lagnat sa aso ay maaaring magkaruon ng iba’t ibang mga sanhi, at ito ay maaaring maging senyales ng anumang mga kondisyon o sakit sa kanilang katawan. Narito ang ilang mga posibleng sanhi ng lagnat sa aso

Impeksiyon

Ang impeksiyon, kabilang ang bacterial o viral, ay isang pangkaraniwang sanhi ng lagnat sa aso. Maaaring ito ay kaugnay sa impeksiyon sa respiratory system, urinary tract, o iba pang bahagi ng katawan.

Parasitic Infection

Ang mga parasito tulad ng bulate o ticks ay maaaring magdulot ng lagnat sa aso. Ang mga parasitong ito ay maaaring maging sanhi ng pangangati, pamamaga, at impeksiyon.

Pananakit o Pamamaga

Ang lagnat ay maaaring maging sintomas ng pamamaga o pananakit sa katawan ng aso. Ito ay maaaring kaakibat ng mga kondisyon tulad ng arthritis, osteoarthritis, o iba pang mga sakit sa buto at kasu-kasuan.

Immunization Reaction

Ang pagtanggap ng bakuna o immunization ay maaaring magdulot ng pansamantalang lagnat bilang reaksyon ng immune system ng aso sa pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit.

Sakit sa Puso

Ang mga kondisyon tulad ng sakit sa puso ay maaaring magkaruon ng mga epekto sa temperatura ng katawan ng aso at magdulot ng lagnat.

Sakit sa Kidney o Liver

Ang mga problema sa kidney o liver ng aso ay maaaring magresulta sa lagnat. Ang mga organ na ito ay mahalaga sa regular na pagsala at pagsasaayos ng temperatura sa katawan.

Heatstroke

Kapag ang aso ay napapaso o sobra ang init, maaaring magkaruon ito ng heatstroke na kaakibat ng pagtaas ng temperatura ng katawan at maaaring maging sanhi ng lagnat.

Ang mga nabanggit na sanhi ay ilan lamang sa maraming posibleng dahilan ng lagnat sa aso. Mahalaga ang maagap na pagtukoy ng sanhi at ang agarang pagkonsulta sa beterinaryo upang mabigyan ng tamang diagnosis at pangangalaga ang iyong aso.

Halimbawa ng mga gamot sa lagnat ng Aso

Ang paggamot ng lagnat sa aso ay nakasalalay sa sanhi ng lagnat at pangkalahatang kalagayan ng hayop. Hindi inirerekomenda ang pagbibigay ng tao o over-the-counter na gamot para sa aso nang walang payo ng beterinaryo, sapagkat maaaring ito ay maging sanhi ng masamang epekto sa kalusugan ng aso. Narito ang ilang mga halimbawa ng gamot na maaaring irekomenda ng beterinaryo.

Antibiotics

Kung ang lagnat ay dulot ng bakteryal na impeksyon, ang beterinaryo ay maaaring magreseta ng antibiotics. Importante na sundin ang buong kurso ng gamot na ibinigay ng beterinaryo.

Anti-inflammatory Drugs

Kung ang lagnat ay kaakibat ng pamamaga o pananakit, maaaring irekomenda ang anti-inflammatory drugs tulad ng carprofen o meloxicam. Ngunit, dapat itong ibinibigay ayon sa reseta ng beterinaryo at sa tamang dosis.

Antipyretic Drugs

Ang ilang antipyretic drugs ay maaaring gamitin upang pababain ang lagnat. Ngunit, hindi lahat ng gamit na ito ay ligtas para sa mga aso, at ito ay dapat lamang gawin sa ilalim ng patnubay ng beterinaryo.

Fluid Therapy

Sa mga kaso ng dehydration kaakibat ng lagnat, maaaring irekomenda ng beterinaryo ang fluid therapy. Ito ay maaaring ipinasok sa pamamagitan ng intravenous (IV) o subcutaneous (sa ilalim ng balat) paraan.

Supportive Care

Mahalaga rin ang suportadong pangangalaga sa bahay, tulad ng tamang nutrisyon, sapat na pahinga, at maayos na hydration.

Muling ipinapaalala na hindi dapat magbigay ng anumang gamot sa aso nang walang payo ng beterinaryo. Ang mga gamot ay dapat na ibinibigay sa tamang dosis at uri batay sa pangangailangan at kondisyon ng hayop. Ang self-medication ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan ng aso.

Halimbawa ng Antipyretic Drugs sa Aso

Ang antipyretic drugs ay mga gamot na ginagamit upang pababain ang lagnat o taas ng temperatura ng katawan. Sa mga aso, maaaring ilan sa mga sumusunod na antipyretic drugs ang maging bahagi ng pangangalaga, ngunit mahalaga na ito ay gagamitin lamang sa ilalim ng patnubay ng isang beterinaryo, at dapat sundan ang tamang dosis at pamamahagi. Narito ang ilang halimbawa ng antipyretic drugs para sa aso.

Ibuprofen

Ang ibuprofen ay isang nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) na maaaring magkaruon ng antipyretic na epekto. Subalit, hindi lahat ng aso ay puwedeng bigyan nito, at maaaring magdulot ito ng mga side effect. Mahalaga ang konsultahin ang beterinaryo bago gamitin ang ibuprofen sa aso, at dapat itong ibinibigay ayon sa tamang dosis at pagmamahagi.

Ibuprofen for dogs

Paracetamol (Acetaminophen)

Ang paracetamol ay isang antipyretic na maaaring ginagamit sa ilalim ng patnubay ng beterinaryo. Ito ay dapat ibinibigay ayon sa tamang dosis at hindi puwedeng sobrahan. Ang mga halaman ng aso, lalo na ang mga may edad na, ay mas sensitibo sa paracetamol kaya’t dapat itong ibinibigay ng maingat.

Paracetamol Poenophen for Dogs 60ml

Aspirin

Ang aspirin ay isa ring NSAID na maaaring magkaruon ng antipyretic na epekto. Subalit, ito ay dapat na ibinibigay sa tamang dosis at hindi puwedeng gamitin sa ilang uri ng aso, tulad ng mga bata, buntis, o may ibang kondisyon.

Aspirin Chewables for Large Dogs | Relieves Pain and Inflamation | 75 Count

Mahalaga ang maagap na pagkonsulta sa beterinaryo upang makakuha ng tamang payo at preskripsyon. Ang paggamit ng anumang gamot para sa mga hayop ay dapat na may basbas ng propesyonal na pangangalaga sa kalusugan ng hayop.

Gaano katagal ang normal na Lagnat sa Aso

Ang normal na lagnat sa aso ay maaaring magtagal ng ilang araw hanggang isang linggo depende sa sanhi ng lagnat at kundisyon ng hayop. Ang lagnat ay karaniwang isang sintomas at hindi ang pangunahing sakit, kaya’t ang tagal nito ay nakasalalay sa paggaling ng underlying na sakit o kondisyon. Narito ang ilang mga general na konsiderasyon.

Bakteryal na Impeksyon

Sa karamihan ng mga bakteryal na impeksyon, ang aso ay maaaring magkaruon ng lagnat na tatagal ng ilang araw hanggang isang linggo. Ang mga antibiotics na inireseta ng beterinaryo ay maaaring makatulong sa mas mabilis na pag-angkop ng lagnat.

Viral na Impeksyon

Ang lagnat mula sa viral na impeksyon, tulad ng canine parvovirus o distemper, ay maaaring magtagal ng ilang araw hanggang isang linggo o kahit mas mahaba pa. Ang suportadong pangangalaga, tulad ng fluid therapy, ay maaaring kailanganin.

Heatstroke

Kung ang lagnat ay dulot ng heatstroke, maaaring bumaba ito sa loob ng ilang oras o araw pagkatapos ng pagbibigay ng maayos na pangangalaga at pahinga.

Immunization Reaction

Kung ang lagnat ay kaakibat ng reaksyon sa bakuna, ito ay maaaring maging pansamantala at maaaring mawala sa loob ng 24-48 oras.

Mahalaga na bantayan ang kalagayan ng aso, at kung ang lagnat ay nagtatagal o lumalala, mahalaga ang maagap na pagkonsulta sa beterinaryo. Ang beterinaryo ay makakapagbigay ng tamang diagnosis at plano ng pangangalaga para sa hayop batay sa sanhi ng lagnat at pangkalahatang kalusugan nito.

References:

https://www.huntersville.carolinavet.com/site/huntersville-veterinary-blog/2020/12/30/fever-dogs-causes-symptoms

https://gamotsapet.com/mabisang-gamot-sa-lagnat-ng-aso/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *